Στόχοι προς όφελος της γης

Στόχοι βιωσιμότητας προς όφελος της γης

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε για την προστασία της γης, της απόδοσης των καλλιεργειών και της μακροχρόνιας επιτυχίας του αγροτικού κλάδου. Γνωρίζουμε ότι η υγεία του εδάφους, οι υδάτινοι πόροι και η βιοποικιλότητα είναι αλληλένδετα στοιχεία που μαζί παρέχουν τα οφέλη για μια βιώσιμη και άφθονη παροχή τροφίμων.

Οι στόχοι μας για το 2030

Improved Soil Health

Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε 300.000 τ.χλμ. αγροτικής γης παγκοσμίως έως το 2030. 

Θα προσφέρουμε εργαλεία και καινοτομίες για τη βελτίωση της υγείας του εδάφους που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της δυνατότητας των καλλιεργειών να αντέξουν στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτινων πόρων και στην υποστήριξη των εύρωστων βιοτόπων.

Advance Water Stewardship

Επιτάχυνση της βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης αζώτου στις αγροτικές εκτάσεις παγκοσμίως έως το 2030. Μείωση της κατανάλωσης νερού με ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης καλλιεργειών σε 25 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης όπου παράγονται σπόροι και υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το νερό έως το 2030 σε σύγκριση με το 2020.

Όταν το άζωτο χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, τα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα και προστατεύονται οι περιβάλλοντες φυσικοί πόροι. Οι σταθεροποιητές αζώτου μας εφαρμόζουν προηγμένη τεχνολογία για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης αζώτου. Επίσης, θα εφαρμόσουμε στρατηγικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης υδάτινων πόρων σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το νερό.

Enhance Biodiversity

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε περισσότερα από 100.000 τ.χλμ. βοσκοτόπων και φυσικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως, αξιοποιώντας πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και μεθόδους διατήρησης βιοτόπων έως το 2030.

Η βιοποικιλότητα είναι η βάση της γεωργίας και των διατροφικών συστημάτων μας. Αναπτύσσουμε συνεργασίες για την επέκταση της δημιουργίας βιοτόπων και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση γης.

Γυναίκες σε σιτοκαλλιέργεια

Ως μια κορυφαία παρουσία υπεύθυνης γεωργίας, δεσμευόμαστε για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και της γης. Επιδιώκουμε ένα στόχο που ξεπερνά τα άμεσα συμφέροντά μας προς όφελος της κοινωνίας.

Βασική αξία της Corteva