Στόχοι προς όφελος των κοινοτήτων μας

Μητέρα κρατά μωρό

Η δέσμευσή μας

Βοηθούμε τις γεωργικές κοινότητες να ακμάσουν ενθαρρύνοντας τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στη γεωργία, καθώς και στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Δεσμευόμαστε για την υποστήριξη και την προστασία των ανθρώπων σε όλο το διατροφικό σύστημα και στην ευρύτερη γεωργική κοινότητα.

Οι στόχοι μας για το 2030

Διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων

Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων στις εγκαταστάσεις μας και των εργαζομένων στον γεωργικό κλάδο.

Η γεωργία είναι από τους πιο επικίνδυνους κλάδους παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Για την υποστήριξη των αγροτών, πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία του εργατικού δυναμικού στον γεωργικό κλάδο.

Ενδυνάμωση των γυναικών, παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους νέους και υποστήριξη κοινοτήτων

Ενδυνάμωση των γυναικών, παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους νέους και υποστήριξη όλων των κοινοτήτων μας ανά τον κόσμο, στις οποίες έχουμε εταιρική παρουσία και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, έως το 2030.

Πιστεύουμε ότι οι γεωργικές κοινότητες ωφελούνται από τις οικονομικές ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη για όλους. Επεκτείνουμε τις δραστηριότητες τοπικής προβολής σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος Corteva Grows.

Θα θεσπίσουμε επίσης μια βασική γραμμή και μια στρατηγική για την αύξηση της πρόσβασης σε σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες, δεδομένα και οικονομικούς πόρους για γυναίκες και αγρότες από εθνοτικές μειονότητες σε ανεπτυγμένες χώρες, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έως το 2030. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη στην ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Εθελοντική συμμετοχή ενός εκατομμυρίου ωρών

Αφιέρωση ενός εκατομμυρίου ωρών από τους υπαλλήλους της Corteva στον εθελοντισμό, με στόχο την υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, έως το 2030.

Οι 20.000 και πλέον εργαζόμενοί μας μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή δύναμη βοήθειας για τους άλλους ανθρώπους και τη γεωργική κοινότητα γενικότερα. Επεκτείνουμε τις δραστηριότητες τοπικής προβολής σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος Corteva Grows.

Αύξηση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αύξηση της διαφάνειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους γεωργούς έως τους καταναλωτές, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία που παρέχουν στους γεωργούς τη δυνατότητα να δημιουργούν πρόσθετη αξία μέσω της διαφάνειας σε γεωργικές αγορές, συστήματα τροφίμων και κοινότητες.

Η διαφάνεια είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θέλουν να ξέρουν πώς παράγονται τα τρόφιμα. Με ψηφιακά εργαλεία θα βοηθήσουμε τους αγρότες να παρακολουθούν και να κοινοποιούν πληροφορίες ανοικτά.

Πατέρας και γιοι σε χωράφι

"Η αποστολή μας να οδηγήσουμε ολόκληρη τη γεωργική κοινότητα προς καλύτερα, περισσότερο βιώσιμα αποτελέσματα σε όλο τον κόσμο είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ.

— Jim Collins, Διευθύνων σύμβουλος της Corteva Agriscience