Στόχοι προς όφελος των κοινοτήτων μας

Μητέρα κρατά μωρό

Η δέσμευσή μας

Βοηθούμε τις γεωργικές κοινότητες να ακμάσουν ενθαρρύνοντας τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στη γεωργία, καθώς και στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Δεσμευόμαστε για την υποστήριξη και την προστασία των ανθρώπων σε όλο το διατροφικό σύστημα και στην ευρύτερη γεωργική κοινότητα.

Οι στόχοι μας για το 2030

Πατέρας και γιοι σε χωράφι

"Τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους αγρότες να αφηγηθούν την ιστορία τους –πώς καλλιεργούν τις σοδειές τους, πώς διαχειρίζονται τη γη τους– είναι απαραίτητα για τη σύνδεση της γεωργίας με τους καταναλωτές και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο".

- Sid Gorham, Πρόεδρος, Ψηφιακή Επιχειρηματική Πλατφόρμα της Corteva Agriscience