Εγγυημένη φυτο­προ­στα­σία

Εξασφαλίστε πλήρη προστασία με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Corteva.

15 Ανεύρεση προϊόντων

Δεν υπάρχουν προϊόντα που αντιστοιχούν στις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλες τις επιλογές φίλτρων και προσπαθήστε ξανά.

Arigo 51 WG

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Arigo 51 WG αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι.

Broadway 85WG

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Broadway™ 85 WG αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια των σιτηρών.

Cabadex® Extra SC

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Cabadex® Extra SC αντιμετωπίζει πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι.

Corello™ 75 WG

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Corello 75WG αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο σιτάρι.

Crossbow™ 600 EC

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Crossbow 600 EC αντιμετωπίζει πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι, το σιτάρι και το κριθάρι.

Equation Core™

Μυκητοκτόνα

Το Μυκητοκτόνο Equation CORE WG είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση.

Eskif™ 120 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Eskif™ 120 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Exalt® 25 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο EXALT® 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns.

Hector Max WG

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Hector Max WG αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι.

Jerdez™ 500 WG

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Jerdez™ 500WG είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών.

Φόρτωση περισσοτέρων προϊόντων