Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (Α.Α.Δ.Α.): 60979

Ημερομηνία Έγκρισης: 31.08.2020

 

Σύνθεση: Δραστική ουσία: Cyazofamid 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 90,16 % β/β

Χημική Ομάδα: Ιμιδαζόλες

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

 

Περιγραφή:
To DARAMUN SC είναι μυκητοκτόνο σκεύασμα, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι, τομάτα και πατάτα.

Η δραστική του ανήκει στους παραμποδιστές Qi και διακόπτει την μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας των μιτοχονδρίων των ωομυκήτων.

 

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.