Δημοφιλή Άρθρα

Arigo 51 WG

 Τροποποίηση Σήμανσης

Αλλαγή σήμανσης του σκευάσματος ARIGO 51 WG (ΑΑΔΑ: 70175 – 12.10.2016)

Ευχές για το 2021

Το ευχετήριο βίντεο της Corteva!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Optimum® AQUAmax®

Η νέα τεχνολογία Optimum® AQUAmax® είναι η λύση για μείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε ξηροθερμικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού

Πρώιμη σπορά στο καλαμπόκι

Πως η πρώιμη σπορά επιτρέπει ανάπτυξη σε καλύτερες συνθήκες, καλύτερη ποιότητα μεγαλύτερη απόδοση και πρώιμη συγκομιδή.

Φόρτωση περισσοτέρων