Καρπός PioneerBest®

Something went wrong. Please try again later...
Corn close up

Η Corteva Agriscience Hellas με στόχο την παραγωγή ποιοτικότερου, πιστοποιημένου και αναγνωρίσιμου καρπού καλαμποκιού και την προσφορά υψηλότερης αξίας για τον παραγωγό, τον τελικό χρήστη και όλη την αλυσίδα παραγωγής – μεταποίησης προσφέρει το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ιχνηλασιμότητας PioneerBest®.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στις εξής αρχές:

  • Εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου της Corteva Agriscience Hellas. Από τη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο προκύπτουν πιστοποιημένα σιλό ή παρτίδες καρπού, που ιχνηλατούνται ως προς το υβρίδιο, τον παραγωγό και το χωράφι.
  • Επιθεωρήσεις και Πιστοποίηση από την TÜV Hellas.
  • Καλλιέργεια επιλεγμένων PIONEER® υβριδίων καλαμποκιού, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη.
  • Επιλεγμένοι παραγωγοί – συνεργάτες, ώστε να επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση, καλλιέργεια, συγκομιδή, αποθήκευση και εμπορία.
  • Αναλύσεις καρπού (διαθρεπτικές και μυκοτοξινών).


Το προϊόν που προέρχεται από την εφαρμογή του προγράμματος και είναι εξειδικευμένο για παραγωγούς ζωοτροφών, μύλους και εργοστάσια αμύλου έχει ομοιογένεια και την κατάλληλη κατάσταση υγείας ανάλογα με την τελική χρήση π.χ. μυκοτοξίνες. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται είναι:

  • Ειδικό Βάρος
  • Άμυλο% και Τύπος Αμύλου
  • Πρωτεΐνη %
  • Λιπαρά % και Προφίλ Λιπαρών Οξέων