ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Optimum® AQUAmax®

Something went wrong. Please try again later...

Τεχνολογία Optimum® AQUAmax®

Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην 
ποσότητα του νερού εντείνονται με την πάροδο των ετών.

Η νέα τεχνολογία Optimum® AQUAmax® είναι η λύση για μείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε 
ξηροθερμικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας Optimum® AQUAmax® υβρίδια καλαμποκιού έχουμε:

 • 5% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τη χρήση άλλων 
  υβριδίων.
 • Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
 • Έντονο μετάξωμα.
 • Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας.
 • Συγκράτηση νερού στο υπέργειο τμήμα του φυτού.
 • Καλύτερη απορρόφηση νερού από το έδαφος.

Με τη χρήση υβριδίων Optimum® AQUAmax® ο παραγωγός μπορεί:

 • να επιλέξει με μεγαλύτερη ασφάλεια την πυκνότητα σποράς που του δίνει το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
 • να καλλιεργήσει περισσότερα στρέμματα καλαμπόκι.
 • να μειώσει το ρίσκο μιας κακής χρονιάς.