ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Optimum® AQUAmax®

Corn close up  

Τεχνολογία Optimum® AQUAmax®

Οι περιορισμοί στην άρδευση είτε στο χρόνο εφαρμογής, είτε στην ποσότητα του νερού εντείνονται με την πάροδο των ετών.

Η νέα τεχνολογία Optimum® AQUAmax® είναι η λύση για μείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε ξηροθερμικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. Καλλιεργώντας Optimum® AQUAmax® υβρίδια καλαμποκιού έχουμε:

 • 5% μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τη χρήση άλλων υβριδίων.
 •  Πιο σταθερή φωτοσύνθεση.
 •  Έντονο μετάξωμα.
 •  Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας. 
 • Συγκράτηση νερού στο υπέργειο τμήμα του φυτού.
 • Καλύτερη απορρόφηση νερού από το έδαφος
   
  Με τη χρήση υβριδίων Optimum® AQUAmax® ο παραγωγός μπορεί να
 •  να επιλέξει με μεγαλύτερη ασφάλεια την πυκνότητα σποράς που του δίνει το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. 
 • να καλλιεργήσει περισσότερα στρέμματα καλαμπόκι.
 • να μειώσει το ρίσκο μιας κακής χρονιάς.