Όροι χρήσης

Something went wrong. Please try again later...

Αναθεώρηση 23/8/2019

Καλώς ήρθατε. Η Corteva Agriscience™ («Corteva», «Εταιρεία», «Eμείς», «Mας») παρέχει αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις («Όροι»). Χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστότοπο με εξουσιοδοτημένο σύνδεσμο προς τους παρόντες Όρους («Ιστότοπος»), δημιουργώντας λογαριασμό ή χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση σε περιεχόμενο, πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που διατίθενται ή ενεργοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου (σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, «Υπηρεσίες»), συμφωνείτε στους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι συνιστούν νομική σύμβαση με εσάς.  Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Αναθεωρήσεις Όρων χρήσης

Η Corteva Agriscience™ έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας αυτήν τη δημοσίευση. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω τροποποιήσεων, αποδέχεστε τους αναθεωρημένους Όρους.

Απόρρητο

Η Corteva Agriscience™ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.  Στον βαθμό που η Corteva συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω των Υπηρεσιών, η από μέρους μας χρήση των εν λόγω δεδομένων υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της Corteva, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.corteva.gr/privacy-policy.html.

Συμπληρωματικοί όροι και Όροι τρίτου μέρους

Η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών υπόκειται επίσης σε τυχόν επιπλέον όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές που δημοσιεύουμε ξεχωριστά σχετικά με τις Υπηρεσίες («Συμπληρωματικοί όροι»), οι οποίοι ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στην παρούσα Σύμβαση.  Ορισμένες λειτουργίες και εργαλεία που είναι προσβάσιμα μέσω των Υπηρεσιών μας παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους σύμφωνα με τους Όρους παροχής υπηρεσιών των εν λόγω παρόχων («Όροι τρίτου μέρους»), οι οποίοι διαφέρουν από τους δικούς μας.  Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους τρίτου μέρους, πριν χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω λειτουργίες και εργαλεία.  Χρησιμοποιώντας τις εν λόγω λειτουργίες και εργαλεία τρίτου μέρους, συμφωνείτε ότι οι σχέσεις σας με τους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους διέπονται από τους ισχύοντες Όρους τρίτου μέρους.

Ονόματα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και λογαριασμοί

Δημιουργώντας λογαριασμό για τις Υπηρεσίες ("Λογαριασμός"), συμφωνείτε να παρέχετε μόνο αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στη φόρμα εγγραφής ("Δεδομένα εγγραφής"), καθώς και να ενημερώνετε εγκαίρως τα Δεδομένα εγγραφής, αν αυτά αλλάξουν ή αν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή. Δηλώνετε ότι δεν σας έχει απαγορευτεί η χρήση των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, καθώς και ότι θα φέρετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να παρακολουθείτε τον Λογαριασμό σας, ώστε να περιορίζετε τη χρήση του από ανηλίκους ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης, συμφωνείτε να μην κοινοποιείτε σε κανέναν το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας. Επιπλέον, συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως την Corteva Agriscience™ σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης ή παραβίασης της ασφάλειας του Λογαριασμού σας με διαφορετικό τρόπο, καθώς και να πραγματοποιείτε έξοδο από τον Λογαριασμό σας στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης. Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε Λογαριασμό χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα ή ψευδώνυμο ή αν σας είχε απαγορευτεί στο παρελθόν η χρήση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα διατηρείτε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς για την ίδια υπηρεσία της Corteva σε οποιονδήποτε χρόνο. Η Corteva Agriscience™ διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να ανακτά ονόματα χρήστη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε συμφέρον κυριότητας ή άλλης ιδιοκτησίας επί του Λογαριασμού σας, καθώς και ότι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων και ωφελειών που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας είναι η Corteva Agriscience™.

Περιορισμοί χρήσης

Τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: (α) δεν θα αδειοδοτείτε, πωλείτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, αναπαράγετε, διανέμετε, φιλοξενείτε ή εκμεταλλεύεστε εμπορικά με διαφορετικό τρόπο τις Υπηρεσίες ή μέρος των Υπηρεσιών, (β) δεν θα χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές δημιουργίας πλαισίων για την πλαισίωση εμπορικών σημάτων, λογοτύπων ή Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης ή μορφής σελίδας) της Corteva, (γ) δεν θα χρησιμοποιείτε μεταετικέτες ή άλλο  κρυφό κείμενο  με την επωνυμία ή τα εμπορικά σήματα της Corteva, (δ) απαγορεύεται η τροποποίηση, μετάφραση, προσαρμογή, συγχώνευση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυναρμολόγηση, ανακατασκευή ή αποσυμπίληση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών, εκτός αν οι προαναφερθέντες περιορισμοί απαγορεύονται ρητά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (ε) δεν θα χρησιμοποιείτε μη αυτόματο ή αυτοματοποιημένο λογισμικό, συσκευές ή άλλες διεργασίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά spider, ρομπότ, εργαλείων ιστοσυγκομιδής, προγραμμάτων ανίχνευσης, avatar, εργαλείων εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοιων εργαλείων) με σκοπό την  ιστοσυγκομιδή  ή τη λήψη δεδομένων από τις Υπηρεσίες (εκτός αν παράσχουμε στους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μηχανών αναζήτησης άδεια χρήσης spider με σκοπό την αντιγραφή υλικού από τον Ιστότοπο, αποκλειστικά για τον σκοπό και στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία δημόσιων ευρετηρίων με δυνατότητα αναζήτησης τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο του υλικού, χωρίς όμως τη χρήση κρυφών μνημών ή αρχείων με το εν λόγω υλικό), (στ) απαγορεύεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες με σκοπό τη δημιουργία παρόμοιου ή ανταγωνιστικού ιστοτόπου, εφαρμογής ή υπηρεσίας, (ζ) εκτός των όσων αναφέρονται στην παρούσα, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, δημοσίευση ή μετάδοση μέρους των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, (η) δεν θα καταργείτε ή καταστρέφετε σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες δηλώσεις περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες, (θ) δεν θα παρεμβαίνετε και δεν θα προσπαθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών και δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και (ι) δεν θα προσπαθείτε να υπονομεύσετε τις Υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων παραβιάζοντας ή προσπαθώντας να παραβιάσετε συναφείς λειτουργίες ασφάλειας, προσβάλλοντας τις Υπηρεσίες με ιούς, ιούς τύπου worm ή παρόμοιο επιβλαβή κώδικα ή παρεμβαίνοντας ή προσπαθώντας να παρέμβετε στη χρήση των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλον χρήστη, κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, για παράδειγμα μέσω υπερφόρτωσης,  τεχνικών πλημμυρίσματος (flooding),   χρήσης ανεπιθύμητου περιεχομένου,   αποστολής υπερβολικά μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο χρήστη  ή  πρόκλησης σφαλμάτων  στις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των Υπηρεσιών, οι άδειες που έχουν παραχωρηθεί από την Corteva σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα καταγγελθούν.

Η Corteva Agriscience™ δεν παρακολουθεί συστηματικά τις δημοσιεύσεις σας ή άλλη δραστηριότητα στον Ιστότοπο, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει. Αν η Corteva Agriscience™ διαπιστώσει μη ενδεδειγμένη χρήση του Ιστοτόπου ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες της, η Corteva Agriscience™ θα απαντήσει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Αναγνωρίζετε ότι η Corteva Agriscience™ έχει το δικαίωμα να αναφέρει στις αρχές επιβολής του νόμου τυχόν ενέργειες που ενδέχεται να θεωρηθούν παράνομες, όπως και οποιαδήποτε αναφορά λαμβάνει για παρόμοιες συμπεριφορές. Εφόσον μας ζητηθεί, θα συνεργαστούμε πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας για φερόμενη παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών

Η Corteva Agriscience™ διαθέτει διάφορους ιστοτόπους που προσφέρουν Υπηρεσίες σε συγκεκριμένες περιφέρειες παγκοσμίως. Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται σε μια περιφέρεια ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που προσφέρονται σε άλλες περιφέρειες, λόγω της διαθεσιμότητας, της τοπικής ή περιφερειακής νομοθεσίας, του κανονιστικού καθεστώτος, των τρόπων αποστολής και άλλων παραμέτρων. Η Corteva Agriscience™ δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι ένας χρήστης σε μια περιφέρεια μπορεί να λάβει τις Υπηρεσίες σε άλλη περιφέρεια, ενώ η Corteva Agriscience™ μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία ενός χρήστη ή να ανακατευθύνει τον χρήστη στον Ιστότοπο που αντιστοιχεί στην περιφέρειά του, αν αυτός προσπαθήσει να παραγγείλει Υπηρεσίες που προσφέρονται σε Ιστότοπο άλλης περιφέρειας.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύει η Corteva Agriscience™ στους Ιστοτόπους της ενδέχεται να περιλαμβάνουν αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες που δεν ανακοινώνονται ή δεν διατίθενται στην περιφέρειά σας. Με τις εν λόγω αναφορές δεν εννοείται ότι η εταιρεία προσπαθεί να διαφημίσει αυτά τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες στην περιφέρειά σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Corteva Agriscience™ για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να διατίθενται σε εσάς.

Σύνδεσμοι

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς υπηρεσίες τρίτου μέρους, όπως ιστοτόπους, εφαρμογές ή διαφημίσεις τρίτου μέρους («Σύνδεσμοι τρίτου μέρους»). Όταν κάνετε κλικ σε τέτοιους συνδέσμους, δεν θα λάβετε ειδοποίηση από εμάς σχετικά με την εγκατάλειψη του Ιστοτόπου.  Η Corteva Agriscience™ δεν ελέγχει Συνδέσμους τρίτου μέρους και δεν φέρει ευθύνη για αυτούς.  Παρέχουμε αυτούς τους Συνδέσμους τρίτου μέρους αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης, ενώ δεν τους ελέγχουμε, εγκρίνουμε, παρακολουθούμε, υποστηρίζουμε ή εγγυώμαστε ούτε προβαίνουμε σε δηλώσεις σχετικά με αυτούς ή τυχόν περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω συνδέσμων.  Χρησιμοποιείτε τους Συνδέσμους τρίτου μέρους με δική σας ευθύνη.

Από Ιστοτόπους τρίτου μέρους προς την Corteva

Σε ό,τι αφορά συνδέσμους προς έναν από αυτούς τους Ιστοτόπους, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Ένας ιστότοπος που παρέχει συνδέσμους προς έναν Ιστότοπο της Corteva:

δεν επιτρέπεται να δημιουργεί πλαίσια ή άλλα περιβάλλοντα πλαισίωσης γύρω από οποιαδήποτε σελίδα ή υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιεί άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση οποιουδήποτε περιεχομένου εντός του Ιστοτόπου, δεν επιτρέπεται να συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες της Corteva Agriscience™ με ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν επιτρέπεται να αντιγράφει υλικό από αυτόν τον ιστότοπο ή λογότυπα ή εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience™, δεν επιτρέπεται να περιέχει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τη σχέση του με την Corteva Agriscience™, δεν επιτρέπεται να υπαινίσσεται ότι η Corteva Agriscience™ εγκρίνει και υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το συνδεόμενο μέρος, τον ιστότοπο ή τις προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων του συνδεόμενου μέρους, δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με την Corteva Agriscience™ ή να βλάπτει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη φήμη που είναι συσχετισμένη με την επωνυμία και τα εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience™,
 • δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως καταχρηστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, χυδαίο ή προσβλητικό, εξαιρετικά βίαιο ή περιεχόμενο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή ενθαρρύνει άλλους να την παραβιάσουν και
 • δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως άσεμνο, πορνογραφικό ή σεξουαλικό.
 • Η Corteva Agriscience™ ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει την άδεια σύνδεσης στους Ιστοτόπους της. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνδεόμενο μέρος συμφωνεί να καταργήσει αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τους Ιστοτόπους.

  Αποποίηση εγγυήσεων και Περιορισμός ευθύνης

  Χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο με δική σας ευθύνη. Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή σφάλματα που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του υλικού του. Το υλικό δεν έχει επαληθευθεί ή επικυρωθεί, μερικώς ή ολικώς, ανεξάρτητα από την Corteva Agriscience™.  Η Corteva Agriscience™ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή τον επίκαιρο χαρακτήρα του υλικού.  Η Corteva Agriscience™ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο υλικό, είτε αυτό παρέχεται από την Corteva Agriscience™ είτε από τρίτα μέρη.

  ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η CORTEVA AGRISCIENCE™ Η ΙΔΙΑ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΛΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η CORTEVA AGRISCIENCE™ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η CORTEVA AGRISCIENCE™ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ.

  Εξαίρεση για πολίτες ΕΕ: ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Η CORTEVA AGRISCIENCE™ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ.

  Τοπική νομοθεσία – Έλεγχος εξαγωγών

  Η Corteva Agriscience™ ελέγχει και διαχειρίζεται αυτόν τον Ιστότοπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το υλικό και οι Υπηρεσίες σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκεινται, από κάθε άποψη, στους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι κατά καιρούς διέπουν την άδεια χρήσης και την παράδοση τεχνολογιών και προϊόντων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς και σε τυχόν διάδοχη νομοθεσία ή κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, τη Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών ή το Γραφείο Αδειοδότησης Εξαγωγών. Απαγορεύεται η εκτροπή του εν λόγω υλικού κατά παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Το υλικό ή οποιαδήποτε πληροφορία αποκτήθηκε μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου δεν μπορεί να αποκτηθεί, να αποσταλεί, να μεταφερθεί ή να επανεξαχθεί, άμεσα ή έμμεσα, σε απαγορευμένες χώρες ή σε χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπορικός αποκλεισμός, ή στους υπηκόους των εν λόγω χωρών, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικές δραστηριότητες, χημικά ή βιολογικά όπλα ή πυραυλικά έργα, εκτός αν έχει λάβει ρητή έγκριση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αυστηρά με όλους τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών περί εξαγωγών και να αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση αδειών εξαγωγής ή επανεξαγωγής, όπως απαιτείται.

  Αν χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φέρετε επίσης ευθύνη για τη συμμόρφωση με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κατά τόπους κανονισμών περί εξαγωγών και εισαγωγών.

  Αυτόκλητες ιδέες και Σχόλια

  Προς αποφυγή παρανοήσεων ή διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν αν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες, οι προσφορές, οι στρατηγικές μάρκετινγκ ή το περιεχόμενο της Corteva Agriscience προσομοιάζουν με ιδέες ή προτάσεις που παρέχονται στην Corteva, παρακαλείστε να μην υποβάλλετε αυτόκλητες ιδέες, έργα, προτάσεις, προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων, διεργασίες, στρατηγικές μάρκετινγκ ή ονόματα προϊόντων (στο εξής θα αναφέρονται από κοινού ως «υποβολές») στην Corteva Agriscience™.  Αν, ωστόσο, επιλέξετε να μας αποστείλετε τις υποβολές σας, για αυτές θα ισχύουν οι εξής όροι:

  • Η Corteva Agriscience™ και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δεν φέρουν καμία υποχρέωση να τηρούν την υποβολή μυστική ή να την λαμβάνουν εμπιστευτικά.
  • Η Corteva Agriscience™ και οι συνδεδεμένες εταιρείες της δεν φέρουν καμία υποχρέωση να ελέγχουν την υποβολή ή να απαντούν στον αποστολέα.
  • Μέσω της υποβολής, εκχωρείτε στην Corteva Agriscience™ το σύνολο των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων επί της υποβολής, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από μέρους σας.
   Εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος για την υποβολή, καθώς και ότι η υποβολή δεν παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση έχετε έναντι του παρόντος ή πρώην εργοδότη ή άλλου μέρους.

  Ωστόσο, τα σχόλια σας σχετικά με τα υπάρχοντα προϊόντα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Corteva Agriscience είναι ευπρόσδεκτα.  Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση https://www.corteva.gr/contact-us.html ή στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» που υπάρχει στον Ιστότοπο. Τα σχόλια που παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικά και η Corteva Agriscience™ μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς.

  Εναλλακτική επίλυση διαφορών

  Σε περίπτωση διαφοράς, τα μέρη συμφωνούν να αποφεύγουν την προσφυγή στα δικαστήρια στον βαθμό που είναι εφικτό και εύλογο, καθώς και να καταφεύγουν πρώτα σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, όπως είναι η μεσολάβηση και η διαιτησία, όπως αυτοί παρέχονται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας σύμφωνα με τους Κανόνες εμπορικής διαιτησίας.  Τόπος διαιτησίας θα είναι το Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), ενώ η διαιτητική απόφαση θα έχει ισχύ δικαστικής απόφασης ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου.  Η παρούσα ενότητα δεν ισχύει για διαφορές αναφορικά ή σχετικά με τη χρήση περιορισμένων αδειών που αφορούν στη χρήση των Υπηρεσιών ή αναφορικά ή σχετικά με τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Μερών της Corteva, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, εναντίον χρηστών των Υπηρεσιών λόγω αδυναμίας καταβολής πληρωμής για τις Υπηρεσίες.  Τα μέρη θα προσφεύγουν στα δικαστήρια μόνο μετά από εύλογη χρονική περίοδο, εφόσον έχουν αποτύχει οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την πολιτειακή νομοθεσία.

  Ισχύουσα νομοθεσία και Περιοχή δικαιοδοσίας

  Εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή της κατά τόπους νομοθεσίας, οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους πρέπει να διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), ανεξάρτητα από την επιλογή ή τις συγκρούσεις των νομοθετικών διατάξεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Συμφωνείτε ότι ισχύει η δικαιοδοσία των δικαστηρίων που εδρεύουν στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ για την επίλυση όλων των διαφορών που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή και τη χρήση του Ιστοτόπου ή και σχετίζονται με αυτά.

  Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες

  Οι υποβολές σε αυτόν τον Ιστότοπο ή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να παραβαίνει νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, απορρήτου και δημοσίευσης, συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις και κανονισμούς περί επικοινωνιών και άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειές σας ή τις ενέργειες οποιουδήποτε ατόμου χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη ή και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

  Αποζημίωση

  Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε την Corteva Agriscience™, τις μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους (αναφέρονται από κοινού ως  Μέρη της Corteva ) έναντι βλάβης και από όλες τις ζημίες, τα έξοδα, τις φθορές, τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων υπεράσπισης που προκύπτουν από ή σχετίζονται με ή αποδίδονται στην αποφυγή οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης σχετικής με: (α) το Περιεχόμενό σας, (β) την από μέρους σας εσφαλμένη χρήση των Υπηρεσιών, (γ) την παράβαση των παρόντων Όρων ή (δ) την παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντα νόμου ή κανονισμού ή την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, μέσω της από μέρους σας χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών ή της χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί το όνομα χρήση ή και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμετοχής σας σε σημεία δημοσιεύσεων των υποβολών σας).  Η Corteva Agriscience™ διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει, με δικά της έξοδα, την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, ενώ, σε αυτήν την περίπτωση, θα συνεργαστείτε πλήρως με την Corteva σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμων μέσων υπεράσπισης. Η παρούσα διάταξη δεν σας υποχρεώνει να αποζημιώσετε οποιοδήποτε από τα Μέρη της Corteva για ασυνείδητη εμπορική πρακτική στην οποία επιδίδεται το εν λόγω μέρος ή στην περίπτωση αμέλειας, απάτης, εξαπάτησης, ψευδούς υπόσχεσης, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης, συγκάλυψης ή παράλειψης πραγματικού γεγονότος από το εν λόγω μέρος. Συμφωνείτε ότι οι διατάξεις αυτής της ενότητας θα ισχύουν ακόμα και μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή τον τερματισμό της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες.

  Ηλεκτρονική επικοινωνία

  Η επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και την Corteva Agriscience™ γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή εσείς μεταβαίνετε στις Υπηρεσίες ή αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Corteva ή η Corteva δημοσιεύει σημειώσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τους σκοπούς της σύμβασης, (1) συναινείτε στη λήψη υλικού επικοινωνίας σε ηλεκτρονική μορφή από την Corteva Agriscience™ και (2) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι συμβάσεις, οι σημειώσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλο υλικό επικοινωνίας και έγγραφα που παρέχονται ηλεκτρονικά σε εσάς από την Corteva θα έχουν την ίδια νομική ισχύ που θα είχαν αν παρέχονταν  εγγράφως".

  Πλήρης σύμβαση

  Η παρούσα Σύμβαση είναι η οριστική, πλήρης και αποκλειστική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των μερών για αυτό το θέμα, ενώ υπερισχύει έναντι όλων των προηγούμενων σχετικών συζητήσεων μεταξύ των μερών και τις συγχωνύει.