Εγγυημένη φυτο­προ­στα­σία

Εξασφαλίστε πλήρη προστασία με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Corteva.

21 Ανεύρεση προϊόντων

Δεν υπάρχουν προϊόντα που αντιστοιχούν στις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλες τις επιλογές φίλτρων και προσπαθήστε ξανά.

Eskif™ 120 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Eskif™ 120 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Exalt® 25 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο EXALT® 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns.

Flash® 120 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο FLASH® 120 SC είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών.

Fontelis® 20SC

Μυκητοκτόνα

Το Μυκητοκτόνο Fontelis 20 SC είναι επαφής και διεισδυτικό ευρέως φάσματος με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Hector Max WG

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Hector Max WG αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι.

Jerdez™ 500 WG

Εντομοκτόνα

Ανάκληση άδειας Jerdez

Loyant™ 25 EC

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Loyant 25 EC αντιμετωπίζει αγρωστώδη, κυπεροειδή και πλατύφυλλα ζιζάνια στο ρύζι.

Primus Perfect SC

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Primus Perfect SC αντιμετωπίζει πλατύφυλλα ζιζάνια των σιτηρών.

Principal

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Principal αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι.

Rush®

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Rush αντιμετωπίζει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι, την τομάτα και την πατάτα.

Φόρτωση περισσοτέρων προϊόντων