Στόχοι προς όφελος των δραστηριοτήτων μας

Greenhouse_Operations

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας και τις λύσεις που παρέχουμε στους αγρότες. Στις δεκαετείς δεσμεύσεις μας περιλαμβάνονται οι βιώσιμες καινοτομίες, η χάραξη μιας στρατηγικής σε σχέση με το κλίμα, η χρήση αποκλειστικά βιώσιμων συσκευασιών και η αύξηση των προσπαθειών βιωσιμότητας των εγκαταστάσεών μας.

Οι στόχοι μας για το 2030

Γυναίκα επιθεωρεί καλαμπόκια

Κάνουμε πάντα το σωστό, με τη διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων και την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ασφάλεια και διαφάνεια.

Βασική αξία της Corteva