Στόχοι προς όφελος των αγροτών

Άνδρας επιθεωρεί καλαμπόκια

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να εμπλουτίσουμε τη ζωή των παραγωγών. Θέτουμε στόχους για τη βελτίωση των βιοτικών πόρων και των δραστηριοτήτων των αγροτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των πόρων και της εδαφικής βιωσιμότητας. Οι δεκαετείς δεσμεύσεις μας θα παράσχουν εργαλεία και εκπαίδευση για την αύξηση της σταθερότητας της απόδοσης, τη βελτιστοποίηση των μέσων παραγωγής και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος.

Οι στόχοι μας για το 2030

Provide Training to Farmers

Εκπαίδευση 25 εκατομμυρίων αγροτών σχετικά με την υγεία του εδάφους, τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού και πρακτικές για βελτίωση της παραγωγικότητας έως το 2030.

Διευρύνουμε τους τρόπους με τους οποίους μοιραζόμαστε με τους αγρότες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και την τεχνολογία.

Enrich the Lives of Smallholder Farmers

Αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών 500 εκατομμυρίων ιδιοκτητών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σωρευτικά έως το 2030.

Έως και 80% της παροχής τροφίμων στην Ασία και την υποσαχάρια Αφρική προέρχεται από μικροκαλλιεργητές. Δεσμευόμαστε να τους παράσχουμε πρόσβαση σε εργαλεία, λύσεις και αγρονομική υποστήριξη.

Decrease Greenhouse Gas Emissions while Increasing Yields

Παροχή δυνατότητας στους αγρότες να αυξήσουν με βιώσιμο τρόπο την απόδοση των καλλιεργειών τους κατά 20%, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% εντός των συστημάτων καλλιέργειας σε σύγκριση με το 2020.

Παρέχουμε βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη μας.

 

Γυναίκα με iPad σε σιτοκαλλιέργεια

Οι αγρότες είναι οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, ενώ επιδιώκουν διαρκώς να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις και ανθεκτικότητα, καθώς και να κάνουν τα προϊόντα τους πιο ελκυστικά. Προτεραιότητά μας είναι η επιτυχία του αγρότη, γιατί όταν οι παραγωγοί ευημερούν, ευημερεί και ο κόσμος μας.