Στόχοι προς όφελος των αγροτών

Άνδρας επιθεωρεί καλαμπόκια

Η δέσμευσή μας

Δεσμευόμαστε να εμπλουτίσουμε τη ζωή των παραγωγών. Θέτουμε στόχους για τη βελτίωση των βιοτικών πόρων και των δραστηριοτήτων των αγροτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία των πόρων και της εδαφικής βιωσιμότητας. Οι δεκαετείς δεσμεύσεις μας θα παράσχουν εργαλεία και εκπαίδευση για την αύξηση της σταθερότητας της απόδοσης, τη βελτιστοποίηση των μέσων παραγωγής και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος.

Οι στόχοι μας για το 2030

Παροχή εκπαίδευσης σε καλλιεργητές

Εκπαίδευση 25 εκατομμυρίων αγροτών σχετικά με την υγεία του εδάφους, τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού και πρακτικές για βελτίωση της παραγωγικότητας έως το 2030.

Διευρύνουμε τους τρόπους με τους οποίους μοιραζόμαστε με τους αγρότες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και την τεχνολογία.

Βελτίωση ζωής μικροκαλλιεργητών

Αύξηση της παραγωγικότητας, των εισοδημάτων και των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών 500 εκατομμυρίων ιδιοκτητών μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σωρευτικά έως το 2030.

Έως και 80% της παροχής τροφίμων στην Ασία και την υποσαχάρια Αφρική προέρχεται από μικροκαλλιεργητές. Δεσμευόμαστε να τους παράσχουμε πρόσβαση σε εργαλεία, λύσεις και αγρονομική υποστήριξη.

Μείωση εκπομπών Φαινομένου του Θερμοκηπίου με παράλληλη αύξηση απόδοσης

Παροχή δυνατότητας στους αγρότες να αυξήσουν με βιώσιμο τρόπο την απόδοση των καλλιεργειών τους κατά 20%, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% εντός των συστημάτων καλλιέργειας σε σύγκριση με το 2020.

Παρέχουμε βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη μας.

Γυναίκα με iPad σε σιτοκαλλιέργεια

Οι αγρότες είναι οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, ενώ επιδιώκουν διαρκώς να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις και ανθεκτικότητα, καθώς και να κάνουν τα προϊόντα τους πιο ελκυστικά. Προτεραιότητά μας είναι η επιτυχία του αγρότη, γιατί όταν οι παραγωγοί ευημερούν, ευημερεί και ο κόσμος μας.