Η προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα

Man examines crop with tablet in corn field

Αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες επισιτιστικές προκλήσεις

Η σύγκλιση της αύξησης του πληθυσμού και οι διατροφικές αλλαγές θα ενισχύσουν τη μείωση των ήδη μειωμένων φυσικών πόρων. 

Συνεργαζόμαστε ενεργά με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων, προκειμένου να κατανοήσουμε τις προσδοκίες βιωσιμότητας για την κορυφαία εταιρεία αγροτικών προϊόντων που σύντομα θα γίνουμε

-Krysta Harden, VP, Υπεύθυνη Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικεφαλής Τομέα Βιωσιμότητας

Επιστολή υποδοχής
Farmers harvest crops in field

Ο μετασχηματισμός και η καινοτομία είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων

Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε μια αξιόπιστη ηγετική παρουσία στον τομέα τροφίμων και γεωργίας μέσω της ανοιχτής και ειλικρινούς δέσμευσης που αντανακλά το σκοπό μας.

Διαβάστε τη δήλωση μας σχετικά με τη βιωσιμότητα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διαβάστε τη δήλωση

Σχετικά άρθρα περί βιωσιμότητας