Αναφορές για τους στόχους βιωσιμότητας της Corteva

Εργάτες σε οπωρώνα ροδάκινων

Πώς προσεγγίζουμε τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα

Στην Corteva Agriscience έχουμε ορίσει 14 φιλόδοξους στόχους για τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων μέσα από τη βιωσιμότητα. Ο τρόπος ανάπτυξης και προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων ως εταιρεία και μαζί με τους συνεργάτες μας αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας –είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν. Η προσέγγισή μα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στα παγκόσμια πλαίσια βιωσιμότητας.

Μοιραζόμαστε το ταξίδι μας από
την αρχή.

Μάθετε περισσότερα για το πώς προσδιορίσαμε τα ζητήματα που είναι σημαντικότερα για τους αγρότες, τη γη, τις κοινότητές μας και τις δραστηριότητές μας μέσα από την αξιολόγηση σημαντικότητας. Εξερευνήστε τον σημαντικό ρόλο των κύριων ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη των στόχων μας.

Άντρας σε χωράφι κοντά σε αλωνιστική μηχανή

"Η κατανόηση των αναγκών και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική σημασία για τη στρατηγική μας, τον εντοπισμό προτεραιοτήτων και τη στόχευση των δραστηριοτήτων μας στους τομείς όπου μπορούμε να έχουμε τη θετικότερη επίδραση. Αυτό θα είναι εξίσου καθοριστικό για τα επόμενα βήματα, καθώς παρακολουθούμε την πρόοδο και αναφέρουμε την εξέλιξή της". 

- Anne Alonzo, Επικεφαλής Τομέα Βιωσιμότητας της Corteva Agriscience