Αναφορές για τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική και κοινωνική διακυβέρνηση στην Corteva

Εργάτες σε οπωρώνα ροδάκινων

Πώς προσεγγίζουμε τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα

Στην Corteva Agriscience έχουμε ορίσει 14 φιλόδοξους στόχους για τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων μέσα από τη βιωσιμότητα. Ο τρόπος ανάπτυξης και προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων ως εταιρεία και μαζί με τους συνεργάτες μας αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας – είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν. Η προσέγγισή μας βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στα παγκόσμια πλαίσια βιωσιμότητας.

Woman Checking Corn

Η πρόοδός μας

Έκθεση βιωσιμότητας 2020 της Corteva Agriscience

Διαβάστε για τη βιωσιμότητα στην Corteva και τις καλύτερες στιγμές από τη δουλειά που κάνουμε για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας έως το 2030.

Κατεβάστε την Έκθεση

Μοιραζόμαστε το ταξίδι μας από την αρχή.

Μάθετε περισσότερα για το πώς προσδιορίσαμε τα ζητήματα που είναι σημαντικότερα για τους αγρότες, τη γη, τις κοινότητές μας και τις δραστηριότητές μας μέσα από την αξιολόγηση σημαντικότητας. Εξερευνήστε τον σημαντικό ρόλο των κύριων ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη των στόχων μας.

Αξιολόγηση σημαντικότητας

Μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας, προσδιορίσαμε τα πεδία εστίασης όπου μπορούμε να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη επίδραση. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία ανάπτυξης αξιολόγησης σημαντικότητας.

Μάθετε περισσότερα

Δείκτης περιεχομένου GRI για το 2020

Επιλογή πληροφοριών για την περιβαλλοντική και κοινωνική διακυβέρνηση

Άντρας σε χωράφι κοντά σε αλωνιστική μηχανή

"Η κατανόηση των αναγκών και των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών έχει καθοριστική σημασία για τη στρατηγική μας, τον εντοπισμό προτεραιοτήτων και τη στόχευση των δραστηριοτήτων μας στους τομείς όπου μπορούμε να έχουμε τη θετικότερη επίδραση. Αυτό θα είναι εξίσου καθοριστικό για τα επόμενα βήματα, καθώς παρακολουθούμε την πρόοδο και αναφέρουμε την εξέλιξή της". 

- Anne Alonzo, Επικεφαλής Τομέα Βιωσιμότητας της Corteva Agriscience

Δήλωση του Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) 2020.

Σε απάντηση στις ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία που εκφράζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Corteva Agriscience™ δεσμεύεται για την ετήσια γνωστοποίηση των μέτρων συμμόρφωσης και των επιδόσεων όσον αφορά τη χρήση του συστήματος ελέγχου ζιζανίων Enlist. Τα συγκεκριμένα μετρικά στοιχεία για την απόδοση καθορίστηκαν κατά την εισαγωγή του συστήματος ελέγχου ζιζανίων Enlist το 2015. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει μετρικά στοιχεία που εστιάζουν στην απόδοση του προϊόντος.

Διαβάστε τη δήλωση (pdf).