Χορτοδοτικά φυτά

Σπόροι σποράς τριφυλλιού, 
ετήσιου λειμώνα και σόργου.

Χορτοδοτικά Φυτά

Cerro | Αλεξανδρινό Τριφύλλι

 • Μέσης πρωιμότητας, με καλή ικανότητα αναβλάστησης.
 • Υψηλή παραγωτικότητα και δυνατότητα για πολλές κοπές.
 • Κατάλληλο για βόσκηση, αλλά και παραγωγή σανού.

Squarrosum | Τριφύλλι Squarrosum

 • Προσαρμοσμένη για το μεσογειακό περιβάλλον.
 • Μεγάλη φυτική μάζα που συγκεντρώνεται σε μια μόνο κοπή.
 • Κατάλληλο για βόσκηση, αλλά και χλωρά λίπανση.

Nival | Ετήσιος Λειμώνας

 • Εύρωστο φυτό με ισχυρό ριζικό σύστημα.
 • Μεγάλη στρεμματική απόδοση και μακρά περίοδος βλάστησης.
 • Εύκολη ενσωμάτωση στη διατροφή των μηρυκαστικών.

Nicol | Σόργο | Sorghum bicolor x Sorghum sudagrass

 • Ο βασιλιάς των πολλαπλών κοπών.
 • Ισχυρή και ταχεία αναβλάστηση μετά την κοπή ή τη βόσκηση.
 • Υψηλή παραγωγή βιομάζας.
 • Στελέχη πλούσια σε σάκχαρα
 • Εύγευστη κτηνοτροφή.
 • Ιδανική λύση για άγονα χωράφια.

PR823F | Σόργο | Sorghum bicolor x Sorghum bicolor

 • Υψηλές αποδόσεις βιομάζας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλών εισροών.
 • Φυτό μεγάλου ύψους.
 • Ισορροπημένο φυτό με πλούσια φυλλική επιφάνεια και καλό μέγεθος φόβης.
 • Ιδανικό για υψηλής ποιότητας ζωοτροφές- ενσιρώματα.
 • Ιδανική πρώτη ύλη για μονάδες παραγωγής βιοαερίου.