Ενσίρωμα καλαμποκιού

Η CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται συστηματικά με την ενσίρωση των ζωοτροφών.

Ενσίρωμα καλαμποκιού

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες επιβάλουν τη ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. Με καθαρά οικονομικά κριτήρια, η ενσίρωση του καλαμποκιού είναι η πιο αποτελεσματική βάση διατροφής στην αγελαδοτροφία. Η CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS διαθέτει:
Κέντρο Σύγχρονης Κτηνοτροφίας στις εγκαταστάσεις της στη
Θεσσαλονίκη.
Kiνητό Εργαστήριο Ανάλυσης (NIR VAN) που είναι ένα αυτόνομο και πλήρες κέντρο για δειγματοληψία και ανάλυση ενσιρωμάτων

P1921 | 700 | 130-135

 • Όψιμο υβρίδιο, κατάλληλο για συνθήκες υψηλών αποδόσεων.
 • Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. 
 • Παράγει ενσίρωμα με υψηλή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής.
 • Ιδανική ομάδα με το P2085. 

PR31Y43 | 700 | 135-140

 • Ευρείας προσαρμοστικότητας υβρίδιο. 
 • Αξιοποιεί άριστα τόσο τα χαμηλής, όσο και τα υψηλής γονιμότητας περιβάλλοντα. 

P2105 | 700 | 130-140

 • Όψιμο υβρίδιο.
 • Μέγιστη στρεμματική απόδοση σε φρέσκο βάρος και ενέργεια για τα μηρυκαστικά. 

P2085 | 700 | 135-140

 • Όψιμο υβρίδιο με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά.
 • Παράγει ενσίρωμα με υψηλή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής.
 • Μέγιστη απόδοση σε βιοαέριο.

P1441 | 550 | 125-130

 • Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα.
 • Κατάλληλα για σπορά μετά από χειμωνιάτικη καλλιέργεια.