Ενσίρωμα καλαμποκιού

Η CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS είναι 
η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται συστηματικά 
με την ενσίρωση των ζωοτροφών.

Ενσίρωμα καλαμποκιού

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες επιβάλουν τη ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. Με καθαρά οικονομικά κριτήρια, η ενσίρωση του καλαμποκιού είναι η πιο αποτελεσματική βάση διατροφής στην αγελαδοτροφία. Η CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS διαθέτει:
Κέντρο Σύγχρονης Κτηνοτροφίας στις εγκαταστάσεις της στη
Θεσσαλονίκη.
Κινητό Εργαστήριο Ανάλυσης (NIR VAN) που είναι ένα αυτόνομο και πλήρες κέντρο για δειγματοληψία και ανάλυση ενσιρωμάτων

P1921 | 700 | 130-135

 • Όψιμο υβρίδιο, κατάλληλο για συνθήκες υψηλών αποδόσεων.
 • Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. 
 • Παράγει ενσίρωμα με υψηλή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής.
 • Ιδανική ομάδα με το P2105 και PRY43,

PR31Y43 | 700 | 135-140

 • Ευρείας προσαρμοστικότητας υβρίδιο. 
 • Αξιοποιεί άριστα τόσο τα χαμηλής, όσο και τα υψηλής γονιμότητας περιβάλλοντα. 
 • Ιδανική ομάδα με τα P1921 & P2105.

P2105 | 700 | 130-140

 • Η νέα πρόταση στο ενσίρωμα.
 • Όψιμο υβρίδιο με μέγιστη στρεμματική απόδοση σε φρέσκο βάρος και ενέργεια για τα μηρυκαστικά.
 • Ιδανική ομάδα με τα PR31Y43 & P1921.

PR31A34 | 700 | 135-140

 • Αποδοτικό και πολύ σταθερό στα διάφορα περιβάλλοντα, με πολύ μικρή διακύμανση στην απόδοση. 
 • Παράγει ενσίρωμα με υψηλή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής

P1672& P1524 | 600 | 130+

 • Άριστη ποιότητα ενσιρώματος. 
 • Κατάλληλα για συνθήκες υψηλών αποδόσεων και όψιμες σπορές.