Σόγια

Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Σταθερά υψηλές αποδόσεις.

Ποικιλίες

PR92B63 | Βιολογικός κύκλος: 1+

 • Η ευρεία προσαρμοστικότητά της και ο βιολογικός της κύκλος οδηγούν στην επίτευξη μεγάλων στρεμματικών αποδόσεων.
 • Εξαιρετική προσαρμογή σε σειρές σποράς των 75εκ.
 • Πλούσια βλάστηση και διακλάδωση.
 • Καλή αντοχή στο πλάγιασμα. Μεγάλη αντοχή στο stress και τα δύσκολα εδάφη.
 • Προσαρμόζεται καλά σε πυκνές φυτείες και σε βαριά ή συμπαγή εδάφη.

P21T45 | Βιολογικός κύκλος: 1

 • Μέγιστο δυναμικό παραγωγής για το βιολογικό κύκλο 1 και ιδιαίτερα σταθερή στις αποδόσεις.
 • Ζωηρή και έντονη πρώτη ανάπτυξη.
 • Μέσου ύψους συμπαγές φυτό.
 • Άριστη αντοχή στο πλάγιασμα.
 • Υγιές φυτό ανθεκτικό στον περονόσπορο και άλλες μυκητολογικές ασθένειες.
 • Ταχεία ωρίμανση και φυσική αποφύλλωση.
 • Ευρεία προσαρμοστική ικανότητα σε διάφορους τύπους εδαφών.
 • Προσαρμοστικότητα σε διάφορες τεχνικές σποράς και στενές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών.