Λίπανση FertiBest

Βασικά και επιφανειακά λιπάσματα αργής αποδέσμευσης για υψηλή γονιμότητα και στρεμματική απόδοση.

Κατηγορίες Λιπασμάτων

Βασικά

Η Corteva Agriscience Hellas πρώτη καθιέρωσε τα λιπάσματα FertiBest με μεθυλενουρία για πραγματικά βραδεία αποδέσμευση και σημαντικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα βασικών λιπασμάτων κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες.

Μερικοί ενδεικτικοί τύποι βασικών λιπασμάτων είναι:

FB 31.8.12, FB 14.24.12+2MgO+10SO3 (PrePlant), FB 25.2.20+B, FB 29.5.16+Zn, FB 37.5.5, FB 38.11.0, FB 6.26.30, FB 24.10.0, FB 21.5.8 κ.ά.


Το PrePlant είναι η νέα πρόταση της Corteva Agriscience Hellas στην βασική λίπανση των καλλιεργειών. Η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων βοηθά αποτελεσματικά τα φυτά, ενώ παράλληλα βελτιώνει τα χαμηλής γονιμότητας εδάφη. Περιέχει τρεις τύπους Αζώτου (Αμμωνιακό, Ουρεϊκό, Αργής Αποδέσμευσης), υψηλής υδατοδιαλυτότητας Φώσφορο και εξαιρετικής ποιότητας Κάλιο. Το Θειϊκό Μαγνήσιο και το Θείο ολοκληρώνουν αρμονικά την ειδική του σύνθεση.

Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο της Corteva Agriscience Hellas της περιοχής σας για όλα τα διαθέσιμα λιπάσματα, καθώς για το πρόγραμμα εδαφολογικών αναλύσεων.

Επιφανειακά

Η Corteva Agriscience Hellas πρώτη καθιέρωσε τα λιπάσματα FertiBest με μεθυλενουρία για πραγματικά βραδεία αποδέσμευση και σημαντικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα επιφανειακών λιπασμάτων κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες.
Μερικοί ενδεικτικοί τύποι επιφανειακών λιπασμάτων είναι: FB 15, FB 20, FB 40
Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο της Corteva Agriscience Hellas της περιοχής σας για όλα τα διαθέσιμα λιπάσματα, καθώς για το πρόγραμμα εδαφολογικών αναλύσεων.

Υγρή Μεθυλενουρία

Η υγρή μεθυλενουρία είναι ένα πρωτοποριακό υγρό αζωτούχο λίπασμα με μεθυλενουρία MU Είναι ένα αποτελεσματικό διαφυλλικό λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες.. Είναι ένα μοναδικό λίπασμα αργής αποδέσμευσης που εξασφαλίζει στην καλλιέργεια το απαιτούμενο άζωτο και δρα συμπληρωματικά σε ένα κανονικό πρόγραμμα λίπανσης.

Βελτιώνει την αζωτούχο λίπανση για πλήρη και ισορροπημένη ανάπτυξη.
Συμβάλλει σε μεγαλύτερες αποδόσεις.
Διατίθεται ο τύπος 28.0.0.

Μικροκοκκώδη

STAR-TAN NP  9-40+0,5Fe+0,2Zn

Εξειδικευμένος ΝΡ εκκινητής ενισχυμένος με ψευδάργυρο και σίδηρο. Βελτιώνει την εγκατάσταση της νεαρής φυτείας, το ρυθμό και την ομοιομορφία ανάπτυξης και αυξάνει τη στρεμματική απόδοση. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική λίπανση.