Εγγυημένη φυτο­προ­στα­σία

Εξασφαλίστε πλήρη προστασία με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Corteva.

10 Ανεύρεση προϊόντων

Δεν υπάρχουν προϊόντα που αντιστοιχούν στις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλες τις επιλογές φίλτρων και προσπαθήστε ξανά.

Static™ GR

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Static™ GR είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων σε αραβόσιτο, αραβόσιτο γλυκό και πατάτα.

Systhane™ ULTRA 45EW

Μυκητοκτόνα

Το Μυκητοκτόνο Systhane ULTRA 45EW είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Tracer™ 24 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Tracer™ 24 SC προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

Vetavine Core

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Vetavine Core είναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ενάντια στο ωίδιο.

Viper™ OD

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Viper OD είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Vivolt® SL

Επιφανειοδραστικά

Το Επιφανειοδραστικό Vivolt™ SL είναι μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει την δράση των ζιζανιοκτόνων.

Vydate® 10SL

Νηματωδοκτόνα

Tο Νηματοδοκτώνο Vydate® 10SL είναι διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου).

Vydate® MAX

Νηματωδοκτόνα

Tο Νηματοδοκτώνο Vydate® MAX είναι διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου).

Zorvec™  Vinabel™ 340 SE

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Zorvec Vinabel 340 SE είναι μυκητοκτόνο με προληπτική-προστατευτική δράση, μείγμα δύο δραστικών ουσιών.

Zorvec™  Vinabria™ 510 SC

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Zorvec Vinabria 510 SC είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση για τον περονόσπορο του αμπελιού.