Εγγυημένη φυτο­προ­στα­σία

Εξασφαλίστε πλήρη προστασία με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Corteva.

10 Ανεύρεση προϊόντων

Δεν υπάρχουν προϊόντα που αντιστοιχούν στις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλες τις επιλογές φίλτρων και προσπαθήστε ξανά.

Steadfast Duo 45 WG

Ζιζανιοκτόνα

Δείτε πως το Ζιζανιοκτόνο Steadfast Duo 45 WG αντιμετωπίζει πολυετή αγρωστώδη και ορισμένα πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλαμπόκι

Systhane™ ULTRA 45EW

Μυκητοκτόνα

Το Μυκητοκτόνο Systhane ULTRA 45EW είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Tracer™ 24 SC

Εντομοκτόνα

Το Εντομοκτόνο Tracer™ 24 SC προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

Vetavine Core

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Vetavine Core είναι μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ενάντια στο ωίδιο.

Viper™ OD

Ζιζανιοκτόνα

Το Ζιζανιοκτόνο Viper OD είναι μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

Vivolt® SL

Επιφανειοδραστικά

Το Επιφανειοδραστικό Vivolt™ SL είναι μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει την δράση των ζιζανιοκτόνων.

Vydate® 10SL

Νηματωδοκτόνα

Tο Νηματοδοκτώνο Vydate® 10SL είναι διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου).

Vydate® MAX

Νηματωδοκτόνα

Tο Νηματοδοκτώνο Vydate® MAX είναι διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο με διπλή δράση (επαφής και στομάχου).

Zorvec™  Vinabel™ 340 SE

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Zorvec Vinabel 340 SE είναι μυκητοκτόνο με προληπτική-προστατευτική δράση, μείγμα δύο δραστικών ουσιών.

Zorvec™  Vinabria™ 510 SC

Μυκητοκτόνα

Tο Μυκητοκτόνο Zorvec Vinabria 510 SC είναι μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική-προστατευτική δράση για τον περονόσπορο του αμπελιού.